sberne suroviny logo

+420 387 312 302
Zavolejte nám

suroviny@sbernesuroviny.cz
Kontaktujte nás

Pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sběrné suroviny, a.s., IČ: 60827718, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 493/56, PSČ 370 04, Sp. zn. B 632 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2018 od 11:00 hod. v salónku hotelu BUDWEIS, na adrese Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice.

Dokumenty

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

Dne 24. 1. 2017 zveřejnila v Obchodním věstníku rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 15.12. 2016 o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie a stanovila lhůtu k odevzdání akcií. Společnost určuje dodatečnou lhůtu akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií, v délce dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Dokumenty