sberne suroviny logo
Upozornění pro zákazníky!
Došlo ke změně našich emailových adres a některých telefonních čísel.
Konkrétní informace naleznete v sekci kontakty a naše výkupny.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost nové nařízení EU č. 679/2016 týkající se ochrany osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, které výrazně zvyšuje ochranu Vašich dat. Pokud máte dotaz k ochraně osobních údajů zašlete jej na email oou@sbernesuroviny.cz

Dle zákona č. 541/2020 Sb. je povinností provozovatele zařízení, určeného pro nakládání s odpady, sledovat prostor tohoto zařízení kamerovým systémem a uchovávat jeho záznam po dobu 30 dnů.

Smysl a účel zavedení povinnosti monitorovat prostor zařízení kamerovým systémem dle zákona o odpadech je zdůvodněn tak, že se jedná o jedinou možnost, jak efektivně bojovat s kriminalitou v oblasti sběru a výkupu kovového odpadu.

Příjemcem osobních údajů monitorovaných osob je výhradně společnost Sběrné suroviny a.s.

Nahlížení do záznamů kamerového systému je umožněno pouze p. Pulkrabová za Č.Budějovice, p.Petrášková za Vodňany a p. Ševčíková za Tábor, a to pouze pro případ zjištění neoprávněné činnosti, za jejímž účelem je kamerový systém instalován. Jiná osoba nemá přístup k těmto záznamům

Záznam (určitá část záznamu) může být předán instituci oprávněné s tímto záznamem nakládat (např. Policie ČR)

Záznam je uchováván po dobu 30 dnů. Po uplynutí této doby dochází k vymazání (či přemazání?) zaznamenaných dat, pokud však nebude nezbytně nutné určitou část záznamu zachovat např. pro projednání určitého zachyceného incidentu aj.

Na jednotlivých výkupnách jsou umístěny 2 – 4 kamery v rozmístění dané zákonem, tj. tak, že kamery zabírají prostor vstupu do zařízení, místo, kde je umístěna váha, která je používána při přejímce odpadu do zařízení a místo, kde jsou v zařízení soustřeďovány převzaté odpady.

Kamery jsou stacionární.