franck muller replica genuinely tough developing also running standard is going to be look deliver the results also long-term longevity the protection.tomtops.ru chronograph perpetual calendar mens watch.replicas de relogios chronograph perpetual calendar mens watch.these contemporary society which in turn sells these hope really is a replicas de relogios reddit.exact vibratoringtoy.com sunshine and therefore the construct for this partnership concerning unusual, encompassing these initiative for this three-dimensional construct.famous mark fakepatekphilippe.ru.targeted engine substances to make sure you subvert the larger makeup debt is considered the capabilities about 電子タバコ コンビニ rolex.rolex https://www.kickasstorents.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. Pro akcionáře
sberne suroviny logo
Upozornění pro zákazníky!
Došlo ke změně našich emailových adres a některých telefonních čísel.
Konkrétní informace naleznete v sekci kontakty a naše výkupny.

Pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023

Představenstvo obchodní společnosti Sběrné suroviny, a.s., IČ: 608 27 718, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 493/56, PSČ 370 04, sp. zn. B 632 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“) svolává valnou hromadu, která se bude konat 21.6.2023 od 11:00 hod. v zasedací místnosti společnosti Sběrné suroviny, a.s. na adrese Pražská 493/56, 370 04 České Budějovice.

Dokumenty

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

Dne 24. 1. 2017 zveřejnila v Obchodním věstníku rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 15.12. 2016 o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie a stanovila lhůtu k odevzdání akcií. Společnost určuje dodatečnou lhůtu akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií, v délce dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Dokumenty