sberne suroviny logo
Upozornění pro zákazníky!
Došlo ke změně našich emailových adres a některých telefonních čísel.
Konkrétní informace naleznete v sekci kontakty a naše výkupny.

Pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2022

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2022

Představenstvo obchodní společnosti Sběrné suroviny, a.s., IČ: 608 27 718, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 493/56, PSČ 370 04, Sp. zn. B 632 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu, která se bude konat 22. června 2022 od 11:00 hod. v zasedací místnosti společnosti Sběrné suroviny, a.s. na adrese Pražská 493/56, 370 04 České Budějovice.

 

Dokumenty

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

Dne 24. 1. 2017 zveřejnila v Obchodním věstníku rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 15.12. 2016 o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie a stanovila lhůtu k odevzdání akcií. Společnost určuje dodatečnou lhůtu akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií, v délce dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Dokumenty