sberne suroviny logo
Upozornění pro zákazníky!
Došlo ke změně našich emailových adres a některých telefonních čísel.
Konkrétní informace naleznete v sekci kontakty a naše výkupny.

Ekologická likvidace autovraků

Ekologická likvidace autovraků

Jaké doklady potřebujete k ekologické likvidaci?

Fyzické osoby - občané

  • velký technický průkaz vozidla
  • občanský průkaz majitele, nebo pas
  • ověřená plná moc při zastupování občana jinou osobou nebo doklady z dědického řízení

Fyzické osoby - podnikatelé

  • velký technický průkaz vozidla
  • živnostenský list
  • ověřená plná moc při zastupování firmy jinou osobou

Právnické osoby - firmy

  • velký technický průkaz vozidla
  • výpis OR
  • ověřená plná moc při zastupování firmy jinou osobou

Společnost Sběrné suroviny, a.s. je oprávněný subjekt k přejímce a zpracování autovraků. Při odevzdání do některého z našich zařízení obdržíte v souladu s vyhláškou 352/2008 Sb. Protokol o převzetí autovraků, který je odeslán do informačního systému toku vybraných autovraků.

Autovraky jsou vybraným nebezpečným odpadem. Nakládání s tímto odpadem podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášce č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. Autovrak může být předán pouze do zařízení, které má k této činnosti oprávnění schválené příslušným Krajským úřadem a je zapojeno do informačního systému sledování toku autovraků MA ISOH.

Bez platného protokolu není možné auto odhlásit z registru vozidel!

zpět