sberne suroviny logo
Upozornění pro zákazníky!
Došlo ke změně našich emailových adres a některých telefonních čísel.
Konkrétní informace naleznete v sekci kontakty a naše výkupny.

Výkup železa a veškerých kovů

Výkup železa a veškerých kovů

Veškeré odpady ze železa, i barevných kovů od Vás vykoupíme na našich výkupnách, v případě většího množství je od Vás svezeme. Dle nové legislativy Vám je můžeme zaplatit pouze bezhotovostně. Chcete znát aktuální ceny? Kontaktujte výkupnu ve Vašem okolí nebo Vaši nejbližší vedoucí regionu.

Zajímá Vás, co se děje dále s Vámi předaným kovovým odpadem?

Železný šrot na výkupně roztřídíme a poté jej převezeme do Českých Budějovic. Tam probíhá buď jeho rozřezání na menší kusy (napálení) nebo jde do nůžek. Co se s ním děje v nůžkách můžete vidět na videu.

Barevné kovy jako měd, hliník, zinek, olovo, titan, jeiich slitiny jako bronz, mosaz a další jsou již při výkupu roztřiďovány dle druhu. Na výkupnách je ještě více roztřídíme dle požadavků jednotlivých recyklujících firem. Následně jsou převezeny na expediční místa.

Takto zpracovaný odpad je naložen do vagónů nebo návěsů a putuje do hutí. Co se s ním děje dále? To zas někdy příště.

Proč vlastně sbírat železo a barevné kovy?

Ve skutečnosti je to železo pouze v lidovém označení. Správně se jedná o ocel a litinu, tedy slitinu železa s uhlíkem. Historie recyklace oceli sahá téměř 200 let nazpět. Hlavním důvodem je fakt, že je levnější ocel recyklovat než těžit novou železnou rudu a vyrábět stále novou slitinu. To je tedy ekonomický důvod. Tím druhým je ekologie. Jak dlouho můžeme totiž jen těžit a staré bez užitku vyhazovat?

Na Wikipedii se můžete o recyklaci ocelí mimo jiné dočíst:

Recykluje se také proto, že ocel během procesu recyklace neztrácí žádné ze svých vlastností. Energie ušetřená recyklováním oceli snižuje roční spotřebu energie průmyslu až o 75 %. Toto procento představuje množství energie dostačující k zásobování 18 milionů rodin po dobu jednoho roku. Recyklováním jedné tuny oceli se ušetří 1100 kg železné rudy, 630 kg uhlí a 55 kg vápence.

Spotřeba barevných kovů neustále roste a lidstvo nemůže stále jen těžit novou rudu. Recyklace zde vyjde finančně ještě výhodněji než u železa.

A navíc, a to Vás asi zajímá nejvíce, za to dostanete zaplaceno!

 

zpět